Posts from 2018-02-04

Sesja ciążowa Wrocław - Paulina

 

Ciekawe jakby to było, gdyby to panowie byli w ciąży... Już nie myślę o tym, czy bardzo by marudzili i narzekali bo to jest oczywiste. Pytanie brzmi, jak bardzo by marudzili i narzekali:) Ale tak bardziej poważnie, to próbuję sobie wyobrazić sesję ciążową w męskim wydaniu...  Hmmm. Czy taki temat w ogóle może być poważny?

Sesja ciążowa Wrocław - Paulina

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Niniejszy materiał opracowany przez Karolinę Krupę.

Operacja, o nazwie Stworzenie nowego miejsca pracy, poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej o profilu fotograficznym,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja mająca na celu stworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywanie zdjęć plenerowych promujących piękno obszaru "Dobra Widawa".

Unia Europejska

Unia Europejska

KarolinaKrupa.pl

Leader

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich